ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Ndihma e parë: Frakturë e mbyllur

Ndihma e parë: Frakturë e mbyllur
Go to top