ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Слабеењето или зголемувањето на тежината без очигледна причина.

Слабеењето или зголемувањето на тежината без очигледна причина.
Go to top