ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Humbje ose shtim në peshë pa ndonjë arsye të dukshme.

Humbje ose shtim në peshë pa ndonjë arsye të dukshme.
Go to top