ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Отекување на лицето, рацете или стапалата.

Отекување на лицето, рацете или стапалата.
Go to top