Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

DIAGNOSIS 

ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES

Важно е да се знае!
  • Податоците и информациите објавени на оваа интернет страница имат информативен карактер.
  • Податоците и информациите објавени на интернет страницата не можат да заменат консултација или преглед со здравствено стручно лице ( Лекар, Фармацевт и т.н. ).
  • Податоците и информациите објавени на интернет страницата не треба да се земат како основа за самолекување. Самолекувањето без консултација со лекар или фармацевт е опасно по вашето здравје.
  • Интернет страницата служи за ефективна комуникација, размена на знаење, размена на идеи, размена на информации и подигнување на здравствената свест!

 

Është e rëndësishme të dini!
  • Të dhënat dhe informacionet e publikuara në këtë faqe interneti kanë natyrë informative
  • Të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit nuk mund të zëvendësojnë një konsultë apo ekzaminim me një profesionist shëndetësor (Mjek, Farmacist, etj.).
  • Të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit nuk duhet të merren si bazë për vetë-mjekim. Vetë-mjekimi pa u konsultuar me mjekun ose farmacistin është i rrezikshëm për shëndetin tuaj.
  • Faqja e internetit shërben për komunikim efektiv, shkëmbim njohurish, shkëmbim idesh, shkëmbim informacioni dhe ndërgjegjësim shëndetësor!

 

 

 

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!

 

 

Dg.

Preventiva

Превенција | Preventiva

Соодветна хидратација на телото

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Lodhja dhe dobësia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Пoвраќање и пролив

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Ndryshime në ngjyrën dhe erën e urinës

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Болка во грло

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Мозочен удар

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dislokim i kyçit

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Хипоксија

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Dietat për të përmirësuar shëndetin

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në hundë

Симптоми на алергија

Чешање, печење и течење на носот

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Алергија

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од крлеж

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

Dg.

Дијагноза

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Дехидрација

Симптом на бубрежни заболувања

Болка во долниот дел на стомакот

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve oftalmike

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници од сонце

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против гастроинтестинални заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Крварење од носот

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Ushqime të shëndetshme për diabetikët (pjesa e parë)

Dg.

Mjekët

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Urthi

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против ендокринолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Отворена фрактура

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Kapsllëku

Dg.

Болест

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Затворена фрактура

Симптоми на хематолошки заболувања

Симптоми на хематолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Thumbim me copë druri, metali ose qelqi

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Djegie nga dielli

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Диети за подобрување на здравјето

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против дерматолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Надворешно крварење

Simptomat e alergjisë

Kollitja e gjakut

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i shpeshtë

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjymtyrë e amputuar

Симптоми на имунолошки заболувања

Симптоми на имунолошки заболувања

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Запек

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснувањa од морски суштества

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve endokrinologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja në ujë

Simptomat e alergjisë

Kruarje, djegie dhe rrjedhje nga hunda

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve hematologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Епилептичен напад

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Konvulsionet febrile

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипотермија

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Alergjia

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Болка во градите

Dg.

Terapia

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Diarreja

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje veshi dhe dhëmbi

Dg.

Симптом

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të fikët

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Страно тело во окото

Превенција | Preventiva

Заштита од контаминирана храна, вода и воздух

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Убод од инсекти

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Rrahje të shpejta të zemrës

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Рана на главата

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kafshimi i rriqrës

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Давење во вода

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ампутиран екстремитет

Симптоми на алергија

Стомачни болки и грчеви

Превенција | Preventiva

Превентивните мерки против офталмолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од животно

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Главоболка

Превенција | Preventiva

Të ushqyerit e shëndetshëm

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Модринка од повреда

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Helmim me alkool

Simptomat e alergjisë

Dhimbja e kokës sinusale

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Страно тело во нос

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Gazrat dhe fryrja e barkut

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Стомачна болка

Здравствени установи | Institucione shëndetsore

ISHP Poliklinikat – Shkup

Dg.

Лекари

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mavijosje nga lëndimi

Simptomat e sëmundjeve kardiovaskulare

Hipoksia

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Задржување на течности во организмот