ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Прва помош: Боцкање со парче дрво, метал или стакло

Прва помош: Боцкање со парче дрво, метал или стакло
Go to top