ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Ndihma e parë: Lëndime nga presioni ose shtypja

Ndihma e parë: Lëndime nga presioni ose shtypja
Go to top