ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


R11 Гадење и повраќање (Nausea et vomitus)

R11  Гадење и повраќање  (Nausea et vomitus)
Go to top