ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Ndihma e parë: Goditja e nxehtësisë

Ndihma e parë: Goditja e nxehtësisë
Go to top