ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Ndihma e parë: Angina pectoris

Ndihma e parë: Angina pectoris
Go to top