ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


R70 Покачена седиментација на еритроцитите и абнормална вискозност на плазмата (Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis)

R70 Покачена седиментација на еритроцитите и абнормална вискозност на плазмата (Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis)
Go to top