Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

Првата помош се состои од основни медицински процедури и интервенции кои се обезбедуваат на лица со здравствени проблеми или неочекувани повреди пред доаѓањето на квалификуван медицински тим. Целта на првата помош е да се спречи влошување на состојбата на пациентот и да се обезбеди време до пристигнување на стручна медицинска помош. Основните принципи на прва помош вклучуваат:

  • Проценка на ситуацијата: Почетниот чекор во прва помош е да се процени ситуацијата за да се утврди безбедноста на средината и потребата од брза интервенција.
  • Проценка на пациентот: Проценка на здравјето и повредите на пациентот. Ова вклучува проверка на дишењето, пулсот и свеста на пациентот.
  • Повик за помош: Доколку ситуацијата е сериозна, неопходно е да се повикаат професионални медицински тимови или спасувачки служби.
  • Основни интервенции: Првата помош може да вклучува интервенции како што се запирање на крварење, мобилизација на повреди, проверка на виталните знаци, вештачко дишење итн.
  • Транспорт на пациентот: Доколку е потребно, во зависност од состојбата и ситуацијата, пациентот може веднаш да се транспортира до најблиската медицинска установа.

Познавањето на техниките за прва помош е важно за секој граѓанин, бидејќи може да се спаси животот во ситуации на несреќи, повреди, болести или неочекувани ситуации пред доаѓањето на стручен медицински тим.

 

Ndihma e parë konsiston në procedurat bazë mjekësore dhe ndërhyrjet e ofruara për personat me probleme shëndetësore ose lëndime të papritura përpara mbërritjes së një ekipi të kualifikuar mjekësor. Qëllimi i ndihmës së parë është parandalimi i përkeqësimit të gjendjes së pacientit dhe sigurimi i kohës deri në ardhjen e ndihmës profesionale mjekësore. Parimet themelore të ndihmës së parë përfshijnë:

  • Vlerësimi i situatës: Hapi fillestar në ndihmën e parë është vlerësimi i situatës për të përcaktuar sigurinë e mjedisit dhe nevojën për ndërhyrje të shpejtë.
  • Vlerësimi i pacientit: Vlerësimi i shëndetit dhe lëndimeve të pacientit. Kjo përfshin kontrollin e frymëmarrjes, pulsit dhe vetëdijes së pacientit.
  • Thirrje për ndihmë: Nëse situata është serioze, është e nevojshme të telefononi ekipet profesionale mjekësore ose shërbimet e shpëtimit.
  • Ndërhyrjet bazë: Ndihma e parë mund të përfshijë ndërhyrje të tilla si ndalimin e gjakderdhjes, mobilizimi i lëndimeve, kontrollimi i shenjave jetësore, frymëmarrje artificiale etj.
  • Transporti i pacientit: Nëse është e nevojshme, në varësi të gjendjes dhe situatës, pacienti mund të transportohet menjëherë në objektin më të afërt mjekësor.

Njohja e teknikave të ndihmës së parë është e rëndësishme për çdo qytetar, pasi mund të shpëtohet jeta në situata aksidentesh, lëndimesh, sëmundjesh apo situatash të papritura përpara mbërritjes së një ekipi mjekësor profesionist.

 

Вештини за прва помош | Aftësi të ndihmës së parë :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од животно

Превенција | Preventiva

Превентивните мерки против офталмолошки заболувања

Превенција | Preventiva

Редовен и квалитетен сон

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Rrahje të shpejta të zemrës

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Паѓање на преден заб

Прва помош | Ndihma e parë

Кардиопулмонална реанимација

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Убод од инсекти

Превенција | Preventiva

Të ushqyerit e shëndetshëm

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kafshimi i gjarprit

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Kollitja

Simptomat e sëmundjeve dermatologjike

Simptomat e sëmundjeve dermatologjike

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Алергија

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Hiperglicemia

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve endokrinologjike

Превенција | Preventiva

Хигиена

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Thumbim me copë druri, metali ose qelqi

Симптоми на дерматолошки заболувања

Симптоми на дерматолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипервентилација

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja me ushqim

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Внатрешно крварење

Simptomat e sëmundjeve imune

Simptomat e sëmundjeve imune

Симптом на бубрежни заболувања

Промени во бојата и мирисот на урината

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Отворена фрактура

Прва помош | Ndihma e parë

Reanimim kardiopulmonar

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Cikle menstruale të parregullta ose të dhimbshme

Dg.

Diagnoza

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Hiperventilimi

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Kollitja me gjak

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër alergjive

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja në ujë

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Слабеењето или зголемувањето на тежината без очигледна причина.

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjymtyrë e amputuar

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници од сонце

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Стомачна болка

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulm në zemër

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Pickim nga insekte

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипогликемија

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i dhimbshëm dhe i vështirë

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje veshi dhe dhëmbi

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од змија

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje barku

Симптоми на алергија

Симптомите на системска алергија

Симптом на бубрежни заболувања

Отекување на лицето, рацете или стапалата.

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në hundë

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Ënjtje e fytyrës, duarve ose këmbëve

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve infektive

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ладни облоги за повреди

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Dhimbje në pjesën e poshtme të barkut

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Goditja e nxehtësisë

Simptomat e sëmundjeve onkologjike

Simptomat e sëmundjeve onkologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Мозочен удар

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve kardiovaskulare

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kafshimet nga krijesat e detit

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ethet

Simptomat e alergjisë

Nauze, të vjella dhe diarre

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Gjumi i rregullt dhe cilësor

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Исчашување

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ngrirja e gjymtyrëve

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dëmtim në kokë

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjakderdhje nga hunda

Simptomat e sëmundjeve kardiovaskulare

Dhimbje në gjoks

Simptomat e alergjisë

Simptomat e alergjisë sistemike

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Фебрилни конвулзии

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve të veshkave

Превенција | Preventiva

Вакцинација

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Djegie nga dielli

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Рана на окото

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Prerjet dhe gërvishtjet

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i shpeshtë

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulmi epileptik

Simptomat e alergjisë

Kollitja e gjakut

Симптоми на имунолошки заболувања

Симптоми на имунолошки заболувања

Симптоми на алергија

Стомачни болки и грчеви

Simptomat e alergjisë

Sytë e skuqur dhe të ënjtur

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulmi astmatik

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Helmim me alkool

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Kapsllëku

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Lodhja dhe dobësia