ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Tema shkencore: Ndikimi i dietës dhe barnave në nivelet e kolesterolit dhe shëndetin e zemrës | Parandalimi, terapitë dhe inovacionet.

Tema shkencore: Ndikimi i dietës dhe barnave në nivelet e kolesterolit dhe shëndetin e zemrës | Parandalimi, terapitë dhe inovacionet.
Go to top