Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Здравје | Shëndet

Редовна и умерена физичка активност

Здравје | Shëndet

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Здравје | Shëndet

Здрава исхрана

 

 

Превенцијата претставува збир на мерки и активности кои се преземаат за намалување или спречување на ризиците од болести и здравствени проблеми. 

Preventiva paraqet një grup masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të reduktuar ose parandaluar rreziqet e sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore.

 

Основни превентивни мерки | Masat themelore parandaluese :

1. Прва превентивна мерка против болести: Редовна  и умерена физичка активност.
1. Masa e parë parandaluese ndaj sëmundjeve: Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar.

 

2. Втора превентивна мерка против болести: Здрава исхрана.
2. Masa e dytë parandaluese ndaj sëmundjeve: Të ushqyerit e shëndetshëm.

 

3. Трета превентивна мерка против болести: Соодветна хидратација на телото.
3. Masa e tretë parandaluese ndaj sëmundjeve: Hidratimi adekuat i trupit.

 

4. Четврта превентивна мерка против болести: Редовен и квалитетен сон.
4. Masa e katërt parandaluese ndaj sëmundjeve: Gjumi i rregullt dhe cilësor.

 

5. Петта превентивна мерка против болести: Хигиена.
5. Masa e pestë parandaluese naj sëmundjeve: Higjiena.

 

6. Шеста превентивна мерка против болести: Заштита од контаминирана храна, вода и воздух.
6. Masa e gjashtë parandaluese ndaj sëmundjeve: Mbrojtja nga ushqimi, uji dhe ajri i ndotur.

 

7. Седма превентивна мерка против болести: Ментална хигиена.
7. Masa e shtatë parandaluese ndaj sëmundjeve: Higjiena mendore.

 

8. Осма превентивна мерка против болести: Вакцинација.
8. Masa e tetë parandaluese ndaj sëmundjeve: Vaksinimi.

 

9. Девета превентивна мерка против болести: Општ медицински преглед
9. Masa e nëntë parandaluese ndaj sëmundjeve: Ekzaminimi i përgjithshëm mjekësor

 

10. Десета превентивна мерка против болести: Скрининг тестовите.
10. Masa e dhjetë parandaluese ndaj sëmundjeve: Testet e depistimit.

 

 

 

 

 

 

Здравје | Shëndet

Hidratimi adekuat i trupit

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në sy

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ампутиран екстремитет

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Fluska

Симптоми на алергија

Црвени и подуени очи

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Ethet

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje të fytit

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Состојба на шок

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Hipoglicemia

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против заразни болести

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve endokrinologjike

Разни теми | Tema të ndryshme

Faktorët gjenetikë dhe ndikimi i tyre në shëndet

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ndrydhje

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипервентилација

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Shtimi ose pakësimi i oreksit

Симптоми на алергија

Гребење на грлото и кашлање

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипергликемија

Dg.

Здравственото знаење

Симптоми на алергија

Кашлање со крв.

Dg.

Mjekët

Simptomat e sëmundjeve kardiovaskulare

Hipoksia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ангина пекторис

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ethet

Симптоми на онколошки заболувања

Симптоми на онколошки заболувања

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve onkologjike

Здравје | Shëndet

Вакцинација

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против хематолошки заболувања

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Ushqime të shëndetshme për diabetikët (pjesa e dytë)

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Rënia e dhëmbit të përparmë

Simptomat e alergjisë

Ënjtje e fytyrës ose pjesëve të tjera të trupit

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Kapsllëku

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Стомачна болка

Simptomat e alergjisë

Dhimbja e kokës sinusale

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në hundë

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од животно

Dg.

Njohurija shëndetësore

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Goditja në tru

Simptomat e sëmundjeve onkologjike

Simptomat e sëmundjeve onkologjike

Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против имунолошки заболувања

Симптоми на респираторни заболувања

Општа слабост и замор

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Инфицирана рана

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници од сонце

Разни теми | Tema të ndryshme

Влијанието на технологијата врз здравствената заштита!

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të fikët

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Крварење од уво

Simptomat e alergjisë

Sytë e skuqur dhe të ënjtur

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve dermatologjike

Фармакологија | Farmakologjia

Farmakologjia dhe masat parandaluese

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Здрава храна за дијабетичари (1 дел)

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Дијареа

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve të mushkërive

Dg.

Дијагноза

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje veshi dhe dhëmbi

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Thumbim me copë druri, metali ose qelqi

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjendje shoku

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Angina pectoris

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Давење во вода

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Alergjia

Dg.

Терапија

Симптоми на респираторни заболувања

Кашлање крв

Здравје | Shëndet

Здрава исхрана

Dg.

Болест

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulmi astmatik

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Голтнат отров

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Исчашување

Разни теми | Tema të ndryshme

Генетски фактори и нивното влијание на здравјето

Dg.

Simptom

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Слаб имунитет

Фармакологија | Farmakologjia

Фармакологија и превентивни мерки

Здравје | Shëndet

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Humbje ose shtim në peshë pa ndonjë arsye të dukshme.

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против ендокринолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Крварење од уста

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснувањa од морски суштества

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në vesh

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kafshimi i gjarprit

Simptomat e sëmundjeve oftalmike

Simptomat e sëmundjeve oftalmike

Симптом на бубрежни заболувања

Често мокрење