Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

Симптоми на заразни болести

Симптоми на заразни болести

Заразните болести се предизвикани од патогени како што се бактерии, вируси, габи или паразити кои се пренесуваат од едно на друго лице. Тие се пренесуваат преку директен или индиректен контакт со заразени лица, воздух, вода, храна и други начини. Тие имаат потенцијал да се шират меѓу луѓето и да предизвикаат епидемии или пандемии, особено ако […]

Read More