Preventiva paraqet një grup masash dhe aktivitetesh që ndërmerren për të reduktuar ose parandaluar rreziqet e sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore. Qëllimi i parandalimit është mbrojtja e shëndetit dhe përmirësimi i mirëqenies së përgjithshme. Parandalimi mund të jetë parësor (profilaktik), sekondar (diagnostikimi dhe ndërhyrja e hershme) dhe terciar (mbështetja dhe rehabilitimi) në varësi të fazës së sëmundjes ose gjendjes shëndetësore. Shembuj të masave preventive: vaksinimi, ekzaminimet e rregullta mjekësore për zbulimin e sëmundjeve në fazat e hershme ose faktorët e rrezikut, teste të shqyrtimit, mënyra e shëndetshme e jetesës, ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti fizik, psikoterapia, fizioterapia etj. Parandalimi përfshin edhe këshilla edukative për të përmirësuar ndërgjegjësimin shëndetësor, për të inkurajuar zakone të shëndetshme dhe sjellje të përgjegjshme shëndetësore. Parandalimi është një aspekt kyç i ruajtjes së shëndetit të mirë dhe përmirësimit të cilësisë së jetës. Ekzaminimet e rregullta, një mënyrë jetese e shëndetshme dhe ndërhyrja e hershme në problemet shëndetësore janë aspekte të rëndësishme të parandalimit.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *