Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

Simptomat e sëmundjeve infektive

Simptomat e sëmundjeve infektive

Sëmundjet infektive shkaktohen nga patogjenë si bakteret, viruset, kërpudhat ose parazitët që transmetohen nga një person te tjetri. Ato transmetohen nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personat e infektuar, ajrit, ujit, ushqimit dhe mënyra të tjera. Ato kanë potencialin të përhapen midis njerëzve dhe të shkaktojnë epidemi ose pandemi, veçanërisht nëse transmetohen te […]

Read More