ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES


Category: Симптом на бубрежни заболувања

Go to top