Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Превенција | Preventiva

Редовна и умерена физичка активност

Превенција | Preventiva

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Превенција | Preventiva

Здрава исхрана

 

 

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve onkologjike

Masat parandaluese kundër sëmundjeve onkologjike janë aktivitete dhe qasje të ndërmarra për të reduktuar rrezikun e zhvillimit të kancerit. Këto masa përfshijnë zakone të ndryshme të jetesës, dietë të shëndetshme, aktivitet fizik, ekzaminime të rregullta mjekësore dhe shmangie të disa zakoneve të dëmshme. Masat parandaluese janë të rëndësishme për të reduktuar rrezikun e kancerit dhe […]

Read More
Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против онколошки заболувања

Превентивните мерки против онколошки заболувања се активности и пристапи преземени за намалување на ризикот од развој на рак. Овие мерки вклучуваат различни животни навики, здрава исхрана, физичка активност, редовни лекарски прегледи и избегнување на некои штетни навики. Превентивните мерки се важни за да се намали ризикот од рак и да се подобри целокупното здравје. Запомнете […]

Read More
Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve imunologjike

Sëmundjet imunologjike janë sëmundje që shkaktohen nga një përgjigje e papërshtatshme imune e trupit. Sistemi imunitar i njeriut është përgjegjës për mbrojtjen nga infeksionet dhe sëmundjet, por ndonjëherë mund të ndodhin probleme kur sistemi imunitar reagon shumë fuqishëm, shumë pak ose në mënyrë të gabuar. Parandalimi i sëmundjeve imune varet nga lloji i sëmundjes, por […]

Read More
Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против имунолошки заболувања

Имунолошките болести се болести кои се предизвикани од несоодветен имунолошки одговор на телото. Човечкиот имунолошки систем е одговорен за заштита од инфекции и болести, но понекогаш може да се појават проблеми кога имунолошкиот систем реагира премногу силно, премалку или на погрешен начин. Превенцијата на имуните болести зависи од видот на болеста, но постојат некои општи […]

Read More
Превенција | Preventiva

Farmakologjia dhe masat parandaluese

Farmakologjia është një fushë kritike në mjekësi që luan një rol të rëndësishëm në kërkimin, zhvillimin dhe aplikimin e barnave për trajtimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Kjo përfshin studimin se si administrohen barnat, mekanizmat e tyre të veprimit dhe efektet anësore dhe ndërveprimet e mundshme që ato mund të shkaktojnë. […]

Read More
Превенција | Preventiva

Фармакологија и превентивни мерки

Фармакологијата е критична област во медицината која игра важна улога во истражувањето, развојот и примената на лекови за третман и контрола на разни болести и здравствени состојби. Ова вклучува проучување како се администрираат лековите, нивните механизми на дејство и несаканите ефекти и потенцијалните интеракции што може да ги предизвикаат. Како наука, фармакологијата има за цел […]

Read More
Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve hematologjike

Sëmundjet hematologjike janë sëmundje që prekin sistemin e gjakut, palcën e eshtrave dhe sistemin limfatik. Këto sëmundje mund të përfshijnë probleme të ndryshme, si pamundësia e gjakut për t’u mpiksur siç duhet, probleme me prodhimin e qelizave të gjakut, në disa sëmundje sistemi imunitar sulmon qelizat e gjakut. Prandaj, aplikimi i masave parandaluese mund të […]

Read More
Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против хематолошки заболувања

Хематолошките заболувања се болести кои влијаат на крвниот систем, коскената срцевина и лимфниот систем. Овие болести може да вклучуваат различни проблеми, како што е неможноста на крвта правилно да се згрутчува, проблеми со производството на крвни зрнца, кај некои болести имунолошкиот систем ги напаѓа крвните клетки. Затоа, примената на превентивни мерки може да помогне да […]

Read More
Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve oftalmike

Masat parandaluese kundër sëmundjeve oftalmike janë të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit optimal të syve tuaj. Marrja e këtyre masave parandaluese mund të mbrojë sytë tuaj dhe të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme të syrit. Sëmundjet oftalmike janë sëmundje që prekin sytë dhe shikimin. Ato mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh, […]

Read More
Превенција | Preventiva

Превентивните мерки против офталмолошки заболувања

Превентивните мерки против офталмолошки заболувања се важни за одржување на оптималното здравје на вашите очи. Примената на овие превентивни мерки може да ги заштити вашите очи и да го намали ризикот од развој на разни очни заболувања. Офталмолошките болести се болести кои влијаат на очите и видот. Тие можат да бидат предизвикани од различни фактори, […]

Read More