Терапијата претставува процес, постапка или метод на медицински третман кој се користи за лекување или подобрување на здравјето на пациентот. Ова може да вклучува користење на лекови, хирургија, физикална терапија, психотерапија, рехабилитација, диета и др. Терапиите се специфични за состојбата или болеста од која страда пациентот и можат да бидат индивидуално прилагодени за подобрување на неговото здравје и квалитет на животот. Во основа, на пациентот му се дава терапија за справување со здравствени проблеми и тешкотии. Терапијата варира значително по форма и времетраење во зависност од потребите и целите. Некои терапии можат да бидат краткорочни и фокусирани на конкретни акутни проблеми или симптоми, додека други можат да бидат долгорочни и насочени кон управување со хронични или комплексни здравствени состојби.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!