Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Здравје | Shëndet

Редовна и умерена физичка активност

Здравје | Shëndet

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Здравје | Shëndet

Здрава исхрана

 

 

Офталмологијата е медицинска специјалност која се занимава со проучување, дијагноза и третман на болести и проблеми поврзани со очите и видот. Лекарите кои се специјализирани во оваа област се нарекуваат офталмолози. Офталмолозите вршат различни видови прегледи и процедури за да ги проценат и третираат различните аспекти на видот и болести на очите. Офталмологијата е важна специјалност бидејќи очите и видот се исклучително важни за квалитетот на животот. Се препорачуваат редовни контроли кај офталмолог за одржување на здравјето на очите и рана дијагноза на какви било проблеми или болести поврзани со очите.

Oftalmologjia është një specialitet mjekësor që merret me studimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve që lidhen me sytë dhe shikimin. Mjekët që specializohen në këtë fushë quhen oftalmologë. Këta kryejnë lloje të ndryshme ekzaminimesh dhe procedurash për të vlerësuar dhe trajtuar aspekte të ndryshme të shikimit dhe sëmundjeve të syrit. Oftalmologjia është një specialitet i rëndësishëm sepse sytë dhe shikimi janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për cilësinë e jetës. Rekomandohen kontrolle të rregullta me një okulist për të ruajtur shëndetin e syve dhe diagnostikimin e hershëm të çdo problemi apo sëmundjeje të lidhur me syrin.

 

Превенција | Preventiva

 

БОЛЕСТИ | SËMUNDJE :

 

 

 

 

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Дехидрација

Симптоми на алергија

Гребење на грлото и кашлање

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve oftalmike

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против алергии

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против кардиоваскуларни заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипогликемија

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Konvulsionet febrile

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Труење со лекови

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Исекотини и гребнатини

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mavijosje nga lëndimi

Dg.

Simptom

Здравје | Shëndet

Ekzaminimi i përgjithshëm mjekësor

Здравје | Shëndet

Higjiena

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja në ujë

Simptomat e alergjisë

Ënjtje e fytyrës ose pjesëve të tjera të trupit

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjakderdhje e jashtme

Здравје | Shëndet

Ментална хигиена

Dg.

Mjekët

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Ushqime të shëndetshme për diabetikët (pjesa e parë)

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulm në zemër

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против ендокринолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Крварење од уста

Симптоми на дерматолошки заболувања

Симптоми на дерматолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Епилептичен напад

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mbytja me ushqim

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Plagë e infektuar

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од крлеж

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Исчашување

Simptomat e sëmundjeve infektive

Simptomat e sëmundjeve infektive

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i dhimbshëm dhe i vështirë

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Диети за подобрување на здравјето

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Dhimbja e barkut

Simptomat e alergjisë

Dhimbje dhe ngërçe në stomak

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve hematologjike

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër alergjive

Разни теми | Tema të ndryshme

Ndikimi i teknologjisë në kujdesin shëndetësor!

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjakderdhje nga veshi

Dg.

Болест

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve dermatologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ngrirja e gjymtyrëve

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dëmtim në kokë

Simptomat e sëmundjeve imune

Simptomat e sëmundjeve imune

Dg.

Terapia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Убод од инсекти

Симптоми на алергија

Чешање, црвенило и отекување на кожата

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Lodhja dhe dobësia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Главоболка

Разни теми | Tema të ndryshme

Faktorët gjenetikë dhe ndikimi i tyre në shëndet

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Инфицирана рана

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Helmim me alkool

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Каснување од животно

Симптоми на респираторни заболувања

Кашлање крв

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Djegiet

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Абдоминалната болка

Симптоми на алергија

Кашлање со крв.

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Cikle menstruale të parregullta ose të dhimbshme

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Анафилактичен шок

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Болка во грло

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Kollitja me gjak

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Goditja në tru

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Dietat për të përmirësuar shëndetin

Здравје | Shëndet

Testet e depistimit

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjakderdhje nga hunda

Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Дијареа

Здравствени установи | Institucione shëndetsore

ISHP Poliklinikat – Shkup

Прва помош | Ndihma e parë

Кардиопулмонална реанимација

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Стомачна болка

Симптоми на гастроинтестинални заболувања

Запек

Simptomat e sëmundjeve endokrinologjike

Imunitet i dobët

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Gjakderdhje e mbrendshme

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të fikët

Симптом на бубрежни заболувања

Болка во долниот дел на стомакот

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Kompresa të ftohta për lëndime.

Simptoma e sëmundjeve respiratore

Dobësia e përgjithshme dhe lodhja

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Труење со алкохол

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i shpeshtë