Здравственото знаење се однесува на способноста на луѓето да ги разберат, применуваат и интерпретираат здравствените информации на начин што ќе им овозможуваат да донесат добри одлуки за нивното здравје. Луѓето со добро здравствено знаење можат да ги разберат упатствата за лекови, да ги разберат информациите за болести и превенција, да научат како ефикасно да се грижат за своето психофизичко здравје.

Здравственото знаење е важно за долгорочното здравје и добра благосостојба. Луѓето кои имат здравствено знаење имаат поголема веројатност да водат здрав живот, да практикуваат здрави навики и да бидат проактивни во превенцијата од болести.

Здравственото знаење не само што ви овозможува да ги разберете медицинските термини и информации, туку ви помага и да развиете критичко размислување и способност да ги анализирате здравствените информации. Ви помага секојдневно да донесете правилни одлуки за да го подобрите вашето здравје и да водите по здрав начин на живот.

Здравственото знаење ви помага да ги процените изворите на здравствени информации и да разберете кои од нив се сигурни и вистинити. Тоа е важно за вашето лично здравје и за ефикасна превенција од болести. Продолжете да го подобрувате вашето здравствено знаење со читање и учење од доверливи извори на здравствени информации.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!