Dg.

Welcome to DIAGNOSIS. This is the Beginning!

Dg.

Дијагноза

Dg.

Diagnoza

Dg.

Симптом

Dg.

Simptom

Dg.

Болест

Dg.

Sëmundje

Dg.

Терапија

Dg.

Terapia

Dg.

Превенција

Dg.

Preventiva

Dg.

Лекарски преглед

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Dg.

Лекари

Dg.

Mjekët

Dg.

Здравственото знаење

Dg.

Njohurija shëndetësore

Здравје | Shëndet

Редовна и умерена физичка активност

Здравје | Shëndet

Aktiviteti fizik i rregullt dhe i moderuar

Здравје | Shëndet

Здрава исхрана

 

 

Здравственото знаење

Здравственото знаење се однесува на способноста на луѓето да ги разберат, применуваат и интерпретираат здравствените информации на начин што ќе им овозможуваат да донесат добри одлуки за нивното здравје. Луѓето со добро здравствено знаење можат да ги разберат упатствата за лекови, да ги разберат информациите за болести и превенција, да научат како ефикасно да се грижат за своето психофизичко здравје. Здравственото знаење е важно за долгорочното здравје и добра благосостојба. Луѓето кои имат здравствено знаење имаат поголема веројатност да водат здрав живот, да практикуваат здрави навики и да бидат проактивни во превенцијата од болести. Здравственото знаење не само што ви овозможува да ги разберете медицинските термини и информации, туку ви помага и да развиете критичко размислување и способност да ги анализирате здравствените информации. Ви помага секојдневно да донесете правилни одлуки за да го подобрите вашето здравје и да водите по здрав начин на живот. Здравственото знаење ви помага да ги процените изворите на здравствени информации и да разберете кои од нив се сигурни и вистинити. Тоа е важно за вашето лично здравје и за ефикасна превенција од болести. Продолжете да го подобрувате вашето здравствено знаење со читање и учење од доверливи извори на здравствени информации.

 

 

Njohurija shëndetësore

Njohurija shëndetësore i referohet aftësisë së njerëzve për të kuptuar, zbatuar dhe interpretuar informacionin shëndetësor në një mënyrë që u mundëson atyre të marrin vendime të mira për shëndetin e tyre. Njerëzit me njohuri të mira shëndetësore mund të kuptojnë udhëzimet e barnave, të kuptojnë informacionin e sëmundjeve dhe preventivës, të mësojnë se si të kujdesen në mënyrë më efektive për shëndetin e tyre psikofizik. Njohuria shëndetësore është e rëndësishme për shëndetin afatgjatë dhe mirëqenien e mirë. Njerëzit që kanë njohuri për shëndetin kanë më shumë gjasa të bëjnë jetë të shëndetshme, të praktikojnë shprehi të shëndetshme dhe të jenë proaktivë në parandalimin e sëmundjeve. Njohuria shëndetësore jo vetëm që ju mundëson të kuptoni termat dhe informacionin mjekësor, por gjithashtu ju ndihmon të zhvilloni të menduarit kritik dhe aftësinë për të analizuar informacionin shëndetësor. Ju ndihmon të merrni vendimet e duhura çdo ditë për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të udhëhequr një stil jetese të shëndetshëm. Njohuria shëndetësore ju ndihmon të vlerësoni burimet e informacionit shëndetësor dhe të kuptoni se cilat janë të besueshme dhe të vërteta. Kjo është e rëndësishme për shëndetin tuaj personal dhe për parandalimin efektiv të sëmundjeve. Vazhdoni të përmirësoni njohuritë tuaja shëndetësore duke lexuar dhe mësuar nga burime të besueshme të informacionit shëndetësor.

 

 

 

 

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Plagë e infektuar

Симптом на бубрежни заболувања

Болно и тешко мокрење

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në vesh

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Sulm në zemër

Dg.

Preventiva

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të fikët

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve hematologjike

Здравје | Shëndet

Скрининг тестовите

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Ладни облоги за повреди

Симптоми на респираторни заболувања

Отежнато дишење

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Хипотермија

Здравствени установи | Institucione shëndetsore

Универзитетски Клинички Комплекс Мајка Тереза

Dg.

Sëmundje

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против гастроинтестинални заболувања

Dg.

Здравственото знаење

Симптоми на алергија

Стомачни болки и грчеви

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Thumbim me copë druri, metali ose qelqi

Simptomat e sëmundjeve kardiovaskulare

Hipoksia

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Фебрилни конвулзии

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Страно тело во окото

Здравје | Shëndet

Higjiena

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Nauze, të vjella dhe regurgitim

Dg.

Болест

Simptomat e sëmundjeve infektive

Simptomat e sëmundjeve infektive

Симптоми на кардиоваскуларни заболувања

Забрзано срцебиење

Simptomat e sëmundjeve hematologjike

Simptomat e sëmundjeve hematologjike

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Неправилни или болни менструални циклуси

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dëmtim në kokë

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Një prerje në dorë

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Jashtëqitje me gjak

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër alergjive

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Повреда на главата

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Ënjtje e fytyrës, duarve ose këmbëve

Симптом на бубрежни заболувања

Отекување на лицето, рацете или стапалата.

Simptomat e sëmundjeve imune

Simptomat e sëmundjeve imune

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Alergjia

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Pickim nga insekte

Simptomat e sëmundjeve dermatologjike

Simptomat e sëmundjeve dermatologjike

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Ndrydhje

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Повреди од притисок или згмечување

Здравје | Shëndet

Ekzaminimi i përgjithshëm mjekësor

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против имунолошки заболувања

Здравје | Shëndet

Vaksinimi

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Mavijosje nga lëndimi

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Давење во вода

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Мускулни грчеви

Превенција | Preventiva

Masat parandaluese kundër sëmundjeve gastrointestinale

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Frakturë e mbyllur

Симптом на бубрежни заболувања

Често мокрење

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i shpeshtë

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Kapsllëku

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Анафилактичен шок

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dehidratimi

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Труење со лекови

Simptomat e alergjisë

Dhimbja e kokës sinusale

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Trup i huaj në sy

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Состојба на шок

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против заразни болести

Симптоми на ендокринолошки заболувања

Слабеењето или зголемувањето на тежината без очигледна причина.

Simptomat e alergjisë

Nauze, të vjella dhe diarre

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Пoвраќање и пролив

Диети според болести | Dietat sipas sëmundjeve

Regjimi ushqimor (Dieta) në rast diarreje

Разни теми | Tema të ndryshme

Ndikimi i teknologjisë në kujdesin shëndetësor!

Симптоми на алергија

Симптомите на системска алергија

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Dhimbje të fytit

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Të vjella dhe diarre

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против кардиоваскуларни заболувања

Simptomat e sëmundjeve të veshkave

Urinim i dhimbshëm dhe i vështirë

Разни теми | Tema të ndryshme

Faktorët gjenetikë dhe ndikimi i tyre në shëndet

Dg.

Ekzaminimi mjeksor

Simptomat e sëmundjeve gastrointestinale

Dhimbja e barkut

Превенција | Preventiva

Превентивни мерки против ендокринолошки заболувања

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Крварење од уста

Симптоми на алергија

Отекување на лицето или други делови од телото

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Рана на главата

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Lëndime nga presioni ose shtypja

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Болка во грло

Прва помош | Ndihma e parë

Ndihma e parë: Plagë në kokë

Прва помош | Ndihma e parë

Прва помош: Изгореници

Dg.

Лекари