Дијагнозата е точно утврдување или идентификација на болест, здравствена состојба или здравствен проблем. Затоа, Дијагнозата е важен чекор во лекувањето на болестите и во планирањето на здравствената нега.

Сподели со пријатели! | Shpërndaje me miqtë!